Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
Class
Teacher
Classroom
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov OA4B
-1
6:05 - 6:55
0
7:05 - 7:50
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:45 - 12:30
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
15:55 - 16:40
Mon
VTI1
UCE
Hv
NEJ1
4.B
NEJ
Mu
NEJ2
UJ
NEJ
ŘIH
4.B
EKO
Sl
OA1
VTI2
PEK
Mi
CR
4.B
ECR
Al
ANJ1
4.B
AKv
Mz
ANJ2
4.A
AKv
Ta
ANJ1
R
ANJ
Ta
ANJ2
4.B
ANJ
Cp
OA
4.B
DAN
Hv
CR
4.A
PRU
Ru
CR
4.A
PRU
Ru
Tue
MAC
4.A
MAC1
BUB
ANJ1
R
ANJ
Ta
ANJ2
4.B
ANJ
Cp
VTI1
UCE
Hv
4.B
ČJL
Cp
4.B
ČJL
Cp
CR
4.A
DK
In
OA
4.B
CvE
Kr
ANJ1
4.B
AKv
Mz
ANJ2
R
AKv
Ta
OA
4.B
CvU
Kr
SJn
3.A
SJn
PRI
SJn
3.A
SJn
PRI
Wed
4.B
MAT
Fi
NEJ1
4.B
NEJ
Mu
NEJ2
UJ
NEJ
ŘIH
ANJ2
4.B
UCE
Hv
sk.1
TVo
TĚV
CHRA
ANJ1
4.B
UCE
Hv
sk.2
P
TĚV
Al
4.B
PRA
Sl
CR
4.A
ECR
Al
OA
4.B
SPOS
Sl
CR
4.A
ACR
To
Thu
MAC
4.A
MAC1
BUB
OA
VTI1
DAN
Hv
4.B
EKO
Sl
ANJ1
4.B
ANJ
Ta
ANJ2
2.A
ANJ
Cp
ANJ1
4.B
UCE
Hv
sk.2
TVo
TĚV
Al
ANJ2
4.B
UCE
Hv
sk.1
TVo
TĚV
CHRA
CR
4.B
NCR
Pv
OA
VTI1
US
Hv
OA
4.B
CvU
Kr
Fri
sk.1
4.B
MAT
Fi
sk.2
1.B
ČJL
Cp
sk.1
4.B
ČJL
Cp
sk.2
1. A
MAT
Fi
4.B
MAT
Fi
4.B
EKO
Sl
4.B
PRA
Sl
CR1
VTI3
PEK
Mi
Powered by